Kde se stát instruktorem pilates

Cvičíte pilates pravidelně a dělá vám cvičení dobře? Možná se vám cvičení pilates zalíbilo natolik, že jste začali uvažovat o instruktorském kurzu pilates, abyste mohli radost ze cvičení předávat dál. Jak se ale vyznat ve školách pilates a kde se stát instruktorem pilates?  

Školy pilates v České republice

V České republice existuje mnoho možností, kde se stát instruktorem pilates. Instruktorská školení bývají různě dlouhá, mají také odlišnou cenu a kvalitu. Pojďme se podívat na 5 základních škol pilates

  1. Pilates Academy Renata Sabonqui
  2. myPilates Academy Gabriela Němečková
  3. IQ pohyb Daniel Müller
  4. Pilates Centrum Kateřina Vaňková
  5. Wellness Eva Blahušová

Pilates Academy Renata Sabonqui

Jako první školu jsem záměrně vybrala Pilates Academy, protože díky Renatě Sabongui máme možnost se učit pilates v České republice. Školení instruktorů a akreditací MŠMT je rozděleno do 5 víkendů v rozmezí cca 6 – 7 měsíců a stojí necelých 20 000 korun. Nejdříve se školení zaměřuje na tzv. Level I, ve kterém se naučíte základní cviky pilates (MAT I a II). Pro Level I je důležitých 50 – 70 hodin vlastní praxe. Následuje Level II, ve kterém si zopakujete celý Level I a naučíte se velmi pokročilé cviky pilates (MAT III) a také práci s ručníkem dle Rona Fletchera. 

Zkoušky z Level I a II mají prokázat vaši znalost z MAT I – III a Ron Fletcher towelwork po stránce teoretické a praktické + je potřeba 350 – 400 odučených a odcvičených hodin. Ke zkoušce se také píše seminární práce. 

myPilates Academy Gabriela Němečková

Největší studio v Praze, které nabízí školení i se zahraničními instruktory a spolupracuje s americkou společností Balanced Body, včetně akreditace MŠMT. 

Instruktorský kurz pilates je rozdělen na dvě části. První část Pohybové principy zahrnují základy anatomie, výuku cviků z tzv. prepilates a vysvětlení principů Pilatesovy metody. V druhé části školení, tzv. Matwork, se naučíte jak cviky pilates pro začátečníky, tak pro pokročilé včetně jejich modifikací. Celkem trvá školení 8 víkendů a bude vás stát přibližně 25 000 korun. 

IQ pohyb Daniel Müller

Škola Daniela Müllera se zaměřuje na zdravotní stránku pilates s několik rehabilitačními koncepty. Rekvalifikační kurz pilates zde stojí necelých 18 000 korun a naučíte se v něm vše o tzv. Pilates Clinic Method. Celé školení se skládá z 82 hodin vyučovacích hodin teorie, 83 vyučovacích hodin praxe a 95 hodin domácí přípravy. Výuka je koncipována dle standardů MŠMT. Po absolvování základního kurzu můžete navázat v kurzech Certifikace A a Certifikace B. 

Pilates Centrum Kateřina Vaňková

V Pilates Centru můžete nyní absolvovat instruktorský kurz pouze individuální cestou přímo pod vedením Kateřiny Vaňkové. Kurz je zaměřený především na techniku provedení jednotlivých cviků a je koncipován dle standardů MŠMT. Instruktorský kurz vás bude stát něco přes 20 000 korun a doba trvání záleží na individuální domluvě. 

Wellness Eva Blahušová

Školící zařízení wellness má akreditaci MŠMT na instruktorské zkoušky pilates již od roku 1993. Doc. Eva Blahušová je světovým odborníkem v oblasti wellness, fitness a fyzioterapie a je členkou Pilates Method Alliance. Instruktorský kurz pilates trvá 4 víkendy v rozmezí cca 3 měsíců a stojí do 15 000 korun včetně zkoušky. Výuka probíhá dle standardů MŠMT a zahrnuje jak teoretické základy, tak praxi, včetně cvičení pilates s pomůckami. 

Závěrem 

Určitě je vám jasné, že vybrat správné školící centrum pilates není rozhodně snadné. Doporučuji pořádně prostudovat webové stránky, popř. se přímo obrátit na jednotlivé školitele. Přeji vám, abyste školu, kde se stát instruktorem pilates, vybrali správně. 

Pokud se na dráhu instruktora ještě necítíte, můžete zatím pilates vyzkoušet v mým online kurzech, kde si pořádně zacvičíte a protáhnete celé tělo.   

© 2022 cvicimesjanou.cz. Všechna práva vyhrazena.

© 2022 cvicimesjanou.cz. Všechna práva vyhrazena.

BUĎTE JAKO PRVNÍ INFORMOVÁNI O NOVÝCH ČLÁNCÍCH I KURZECH

Přihlaste se k mému newsletteru, ať vám nic neunikne. A nebojte, neposílám ho často :-)